Η δημοπρασία Auction Price έγινε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2012 και εν συνεχεία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι θετικά και δείχνουν ότι η αγορά έργων τέχνης, σε ένα νέο επίπεδο τιμών, συνεχίζεται σε σταθερούς ρυθμούς.