1) Ο εκπρόσωπος της gallerie30 ενεργεί πάντοτε για λογαριασμό του πωλητή όταν το έργο ανήκει σε ιδιωτική συλλογή.

2) Αγοραστής θεωρείται αυτός που είτε κατέβαλλε ολόκληρη την αναγραφόμενη στο έργο τιμή οπότε και κατέστη κύριος του έργου είτε κατόπιν της διενεργηθείσας δημοπρασίας AUCTION PRICE προσέφερε ως πλειοδότης το υψηλότερο τίμημα οπότε και το έργο κατακυρώθηκε σε αυτόν.

3) Στην τιμή αγοράς προστίθεται ποσοστό 10% που αποτελεί την προμήθεια της gallerie30 καθώς και ποσοστό 23% ΦΠΑ επί της προμήθειας που επιβαρύνουν τον αγοραστή. Τα παραπάνω ισχύουν για έργα που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

4) Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει το δικαίωμα της μειοδοσίας κατά τις δυο μέρες της διαδικασίας AUCTION PRICE για έργα που δεν έχουν πουληθεί και η προσφορά του απλά καταγράφεται χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση. Η αποδοχή ή η απόρριψη της προσφοράς θα γίνεται δεκτή ή θα απορρίπτεται από την gallerie30 εντός 15 ημερών.

5) Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής έχει το δικαίωμα της πλειοδοσίας κατά τις δυο μέρες της διαδικασίας AUCTION PRICE, εφόσον καταβάλλει τουλαχιστον το 3% για έργα των 1.000 ευρώ και άνω και 10% για έργα κάτω των 1.000 ευρώ επί της αναγραφόμενης τιμής για να αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταβάλει άμεσα το σύνολο της αναγραφόμενης τιμής, το έργο αποσύρεται από την δημοπρασία και καθίσταται, ως αγοραστής, κύριος αυτού. Το αυτό δικαίωμα έχει και κάθε νέος ενδιαφερόμενος εφόσον καταβάλει την εκάστοτε αναγραφόμενη κατόπιν προσφορών τιμή.

6) Κάθε προσφορά πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 5% μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο έργο τιμή για έργα των 1.000 ευρώ και άνω και 10% για έργα κάτω των 1.000 ευρώ, προαπαιτούμενης της καταβολής ποσοστού 3% ή 10% αντίστοιχα της εκάστοτε αναγραφόμενης κατόπιν προσφορών τιμής για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στην διαδικασία AUCTION PRICE.

Καθενας συμμετεχων σε μεταγενεστερη της αρχικης τιμης πλειοδοσια πλην της τελευταιας εχει το δικαιωμα της αποχωρησης της διαδικασιας AUCTION PRICE ,οποτε και του καταβαλλεται εντος της διαδικασιας το καταβληθεν ποσο συμμετοχης.

7) Τα αποτελέσματα της διαδικασίας AUCTION PRICE ανακοινώνονται την επόμενη ημέρα από το πέρας αυτής στο site της gallerie30 www.artdealer.gr

8) Ο πλειοδοτης – αγοραστής εντός 10 ημερών είναι υποχρεωμένος να καταβάλει το συνολικό τίμημα του αγορασθέντος έργου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το σύνολο του τιμήματος πλέον της προστιθέμενης προμήθειας 10% και του ΦΠΑ 23% επ’αυτής, το καταβληθέν για το δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία ποσοστό 3% δεν επιστρέφεται.

Μετά το πέρας των 10 ημερών, οι επόμενοι πλειοδότες κατά σειρά της αμέσως προηγούμενης πλειοδοσίας, ανακτούν εντός 5 ημερών το κατά προτεραιότητα δικαίωμα είτε αγοράς του έργου είτε της επιστροφής του καταβληθέντος από αυτούς ποσού συμμετοχής στην διαδικασία που ισούται με το 3% της εκάστοτε αναγραφόμενης τιμής, ενημερωνόμενοι σχετικά από την gallerie30.

9) Τα έργα πωλούνται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Η αναφορά στην γνησιότητα και την αξία αποτελεί εκτίμηση και δεν δημιουργεί ευθύνη για τον δημοπράτη έναντι οποιουδήποτε τρίτου. Για τα έργα που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές, ο δημοπράτης βασίζεται στη δήλωση του πωλητή ότι τα έργα του ανήκουν και ο οποίος εγγυάται ότι αυτά είναι ελεύθερα από οποιοδήποτε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα, διεκδίκησης ή αξίωσης τρίτου επ’αυτού.

10) Η διαδικασία AUCTION PRICE είναι δημοπρασία. Για τα έργα που ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές η αμοιβή της gallerie30 ανέρχεται σε ποσοστό 10% για τον αγοραστή και 5% για τον πωλητή επί της αναγραφόμενης ή της τελικής τιμής πλέον ΦΠΑ 23% επί των άνω προμηθειών.